Aktuality

UVLF na EXPO Miláno 2015

     UVLF v Košiciach sa v prvý septembrový týždeň úspešne predstavila na EXPO Miláno 2015. Témou svetovej výstavy je „Uživiť planétu, energia pre život“ a naša univerzita bola ministerstvom školstva vybratá ako jedna z dvoch verejných vysokých škôl na prezentáciu špičkových výsledkov vedy a výskumu. V slovenskom pavilóne sme sa predstavili s digitálnou prezentáciou a workshopom na tému Zdravé zviera –  bezpečná a kvalitná potravina so zameraním na zviera ako potenciálny prameň nákaz človeka a na produkciu bezpečných a kvalitných potravín na princípe „z farmy na stôl“.

Vyjadrenie UVLF v Košiciach k výsledkom komplexnej akreditácie

    V rámci komplexnej akreditácie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako monofakultná univerzita  hodnotená podľa oblastí výskumu – chémia, chemická technológia a biotechnológie; vedy o živej prírode; lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy; veterinárske vedy. Dve z týchto oblastí boli hodnotené veľmi pozitívne, v ďalších dvoch nám boli vytknuté nedostatky, ktoré ovplyvnili celkový výsledok.