Aktuality

Medzinárodný štipendijný program ENEA – výzva na rok 2015

Medzinárodný štipendijný program ENEA – výzva na rok 2015

Talianska národná agentúra pre nové technológie, energiu a udržateľný ekonomický rozvoj (ENEA) pozýva mladých výskumných pracovníkov na podávanie žiadostí o štipendiá na pobyt vo Výskumnom centre ENEA.

Termín na podávanie žiadostí je do 13.3.2015.

Podrobnosti vrátane tematických oblastí nájdete tu.