Aktuality

Vyjadrenie UVLF v Košiciach k výsledkom komplexnej akreditácie

    V rámci komplexnej akreditácie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako monofakultná univerzita  hodnotená podľa oblastí výskumu – chémia, chemická technológia a biotechnológie; vedy o živej prírode; lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy; veterinárske vedy. Dve z týchto oblastí boli hodnotené veľmi pozitívne, v ďalších dvoch nám boli vytknuté nedostatky, ktoré ovplyvnili celkový výsledok.

Oznam Kliniky malých zvierat

OZNAM

    Klinika malých zvierat oznamuje svojim klientom, že v čase od 13. 7. - do 17. 8. 2015 sa bude vykonávať klinická činnosť len v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:30 hod. a to v útlmovom režime.

    S pozdravom

Prof. MVDr. V. Ledecký, CSc.
prednosta kliniky        

Slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov univerzity

      Dňa  31. marca 2015 sa konala slávnostná inaugurácia rektorky a prorektorov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prevzala z rúk predsedu akademického senátu prof. MVDr. Petra Reichela, CSc., insígniu rektora univerzity a zložila slávnostný sľub. Následne odovzdala insígnie prorektorom – prof. MVDr. Zite Faixovej, PhD., prorektorke pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, prof. MVDr. Jurajovi Pistlovi, PhD., prorektorovi pre vedeckú činnosť a zahraničné styky, prof. MVDr.