Tkáčiková Ľudmila Prof.MVDr.,PhD.

Department: 
Department of microbiology and immunology
Positions: 
vedúca katedry mikrobiológie a imunológie
vedúca ústavu imunológie
Telephone and ext.: 
+421 915984603 / 2060
Email: 
ludmila.tkacikova@uvlf.sk