Záverečné práce

Organizácia záverečných prác

Metodické usmernenie k vypracovaniu záverečných prác Nové 19.9.2013
Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2013/2014
 

Šablóna na písanie ZP  (nová šablóna na písanie záverečných prác je v príprave) Nové 10.9.2014

Manuál k používaniu šablóny a postup zaheslovania PDF dokumentu (nový manuál k používaniu šablóny na písanie záverečných prác je v príprave) Nové 10.9.2014

Bakalárske štúdium

 

Doktorské štúdium

 

Magisterské štúdium