Záverečné práce

Organizácia záverečných prác

Metodické usmernenie k vypracovaniu záverečných prác Nové 19.9.2013
Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2013/2014
Šablóna na písanie ZP  ( na aktualizovanie obsahu (nadpisy a čísla strán) je potrebné kliknúť na obsah a stlačiť klávesu F9 a zvoliť možnosť "aktualizovať celý obsah". Tým sa celý obsah prispôsobí zmenám, ktoré boli vykonané)

Manuál k používaniu šablóny a postup zaheslovania PDF dokumentu

Bakalárske štúdium

 

Doktorské štúdium

 

Magisterské štúdium