Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C03 - diuretiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C07 - betablokátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C08 - blokátory kalciového kanála
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D - dermatologiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D05 -antipsoriatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D06 - antibiotiká a achemoterapeutiká v dermatológii
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - J - Antiinfektíva na systémové použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - L - antineoplastiká a aimunomodulátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - M01 - antiflogistiká a antireumatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N - centrálna nervová sústava
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N02 Analgetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N03 - antiepileptiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - P01 - antiprotozoiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R - Respiračný systém
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R06 - antihistaminiká na systémové použitie
01.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk na záložné zdroje
02.07.2013 Výzva na predkladanie žiadostí o grant (OECD)
02.02.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky
07.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - stolový lyofilizátor
27.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zdravotnícka technológia
23.11.2009 Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku informačných tabúľ
24.01.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky na výrobu a tlač informačných brožúr
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Manažér monitoringu a finančný manažér
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Publicita
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér monitoringu a expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér publicity
28.07.2009 Výzva na súťaž - Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
26.10.2009 Výzva na súťaž - Technický dozor investora
20.10.2009 Výzva na súťaž - zhotovenie PD
08.01.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2014
27.01.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2015
26.02.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2016
23.02.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2017
25.03.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2015
15.03.2018 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2018
08.04.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 04/2014
03.06.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 05/2014
15.06.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 06/2015
08.07.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 07/2014
13.07.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 07/2017
08.08.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 08/2014
09.08.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 08/2017
18.09.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 09/2015
12.11.2013 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2013
31.10.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2014
27.10.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2015
24.10.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2016
22.11.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 11/2017
16.07.2012 Vzdelavací projekt 1.2.02
23.11.2012 Vzor NPS testu pre uchádzačov
22.01.2013 Vzor obalu záverečnej práce
21.11.2013 Web - BUC 2013/2014
21.04.2015 Wild Vets Application form
21.04.2015 Wild Vets Information booklet
21.04.2015 Wild Vets Programme Brochure
09.01.2015 WORKSHOP – pre študentov CANHIP a Kynológia
27.07.2015 Základné informácie o ISIC preukaze - 072015
08.04.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 21032016
15.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 25052015
10.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 15052017
15.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 18122017
23.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 19122016
10.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 26092016
25.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 30.05.2016
12.02.2013 Zatvárenie Hornádu 6.10 - kanoistika
20.06.2012 Záverečná správa o opakovanej návšteve univerzity
02.03.2015 Zbierame PET vrchnáčiky
25.06.2012 Zborník 55. ročník ŠVK SVOC
16.04.2013 Zborník 56. ŠVOČ 2013
07.04.2014 Zborník abstraktov 57.SVOČ
26.06.2012 Zdravotné poistovne v SR
05.06.2017 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (PhD.)
12.08.2015 Žiadosť o prerušenie rigorózneho konania
01.02.2018 Žiadosť o prerušenie štúdia
30.07.2015 Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
27.06.2012 Žiadosť o priznanie-prehodnotenie sociálneho štipendia
11.03.2016 Žiadosť pre doktoranda alebo študenta III. stupňa
23.09.2016 Žiadosť pre doktoranda – všeobecná
28.09.2015 Žiadosť študenta
23.09.2016 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
03.07.2013 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
02.12.2014 Žiadosť študenta o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
03.02.2016 Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami
10.06.2013 Zita Faixová - Mária Mareková - posudok
22.03.2013 Zita Faixová - Mikuláš Levkut - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
10.06.2013 Zita Faixová - Peter Javorský - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Pozvánka na inauguračnú prednášku
18.03.2013 Zita Faixová - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
27.06.2012 Zloženie odborových komisií
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 1
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 2
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 3
12.11.2013 Zmluva o odbornej lekárenskej praxi študentov 14.7.2014
18.11.2013 Zmluva o výkone odbornej stáže / praxe študenta 14.7.2014
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna F
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna VVL,HP,K
02.05.2013 Zoonózy 2013 - pozvánka
02.05.2013 Zoonózy 2013 - registračný formulár
17.07.2017 Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vš. vzdelávania na UVLF v Košiciach

Stránky