Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
13.07.2012 Výsledky prijímacieho konania na doktorandské štúdium UVLF pre ak. rok 2012 - 2013
29.10.2013 Výstava fotografi Štefana Vilčeka GALAPÁGY
17.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov
18.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov 2
22.10.2012 Vysvetlenie k verejnej súťaži na nákup automobilov 3
02.08.2012 Vysvetlenie verejného obstarávateľa
06.08.2012 Vysvetlenie verejného obstarávateľa 2
26.06.2012 Vyucbove lekarne - farmacia - 5 m prax
16.09.2009 Výzva - dodávka digestorov
16.09.2009 Výzva - dodávka laboratórnych stolov
13.07.2009 Výzva - dodávka počítačových zostáv, notebookov, multifunkčných zariadení a dataprojektora - INFEKTZOON
17.04.2012 Výzva - poistenie
18.06.2009 Výzva - Stavebný dozor pre stavebné práce projektu INFEKTZOON
03.08.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKTZOON
15.07.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKZOON
19.05.2009 Výzva - Zabezpečenie procesu monitoringu projektu
14.08.2009 Výzva - zariadenia súvisiace s počítačmi - INFEKTZOON
30.01.2014 Výzva ERASMUS + na ak.rok. 2014/2015
22.12.2016 Výzva Erasmus+ 2017/18
22.11.2017 Výzva Erasmus+ 2018/19
16.10.2009 Výzva k súťaži - Stavebná údržba
11.11.2009 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky - Dodávka a montáž okien - ŠD Podhradová 11A a13B
09.03.2011 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác
28.08.2017 Výzva na podávanie žiadostí na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach
24.11.2009 Výzva na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
21.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A02 - antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A07 - antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká = ATC
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A10 - antidiabetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antihemoroidiká na lokálne použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antikoncepčné prípravky
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C02 - Antihypertenzíva
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C03 - diuretiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C07 - betablokátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C08 - blokátory kalciového kanála
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D - dermatologiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D05 -antipsoriatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D06 - antibiotiká a achemoterapeutiká v dermatológii
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - J - Antiinfektíva na systémové použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - L - antineoplastiká a aimunomodulátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - M01 - antiflogistiká a antireumatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N - centrálna nervová sústava
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N02 Analgetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N03 - antiepileptiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - P01 - antiprotozoiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R - Respiračný systém
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R06 - antihistaminiká na systémové použitie
01.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk na záložné zdroje
02.07.2013 Výzva na predkladanie žiadostí o grant (OECD)
02.02.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky
07.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - stolový lyofilizátor
27.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zdravotnícka technológia
23.11.2009 Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku informačných tabúľ
24.01.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky na výrobu a tlač informačných brožúr
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Manažér monitoringu a finančný manažér
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Publicita
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér monitoringu a expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér publicity
28.07.2009 Výzva na súťaž - Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
26.10.2009 Výzva na súťaž - Technický dozor investora
20.10.2009 Výzva na súťaž - zhotovenie PD
08.01.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2014
27.01.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 01/2015
26.02.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2016
23.02.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 02/2017
25.03.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2015
15.03.2018 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 03/2018
08.04.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 04/2014
03.06.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 05/2014
15.06.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 06/2015
26.06.2018 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 06/2018
08.07.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 07/2014
13.07.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 07/2017
08.08.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 08/2014
09.08.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 08/2017
18.09.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 09/2015
12.11.2013 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2013
31.10.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2014
27.10.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2015
24.10.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2016
22.11.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 11/2017
16.07.2012 Vzdelavací projekt 1.2.02
23.11.2012 Vzor NPS testu pre uchádzačov
22.01.2013 Vzor obalu záverečnej práce
21.11.2013 Web - BUC 2013/2014
21.04.2015 Wild Vets Application form
21.04.2015 Wild Vets Information booklet
21.04.2015 Wild Vets Programme Brochure
09.01.2015 WORKSHOP – pre študentov CANHIP a Kynológia
27.07.2015 Základné informácie o ISIC preukaze - 072015
08.04.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 21032016
15.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 25052015
06.07.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 14052018
10.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 15052017
15.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 18122017
23.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 19122016
10.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 26092016
25.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 30.05.2016
12.02.2013 Zatvárenie Hornádu 6.10 - kanoistika
20.06.2012 Záverečná správa o opakovanej návšteve univerzity

Stránky