Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
22.03.2013 Pavel Maľa - Iva Stenhauzerová - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Lýdia Čisláková - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Miloslav Ondrašovič - posudok
22.03.2013 Pavel Maľa - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
22.03.2013 Pavel Maľa - Pozvánka na inauguračnú prednášku
22.03.2013 Pavel Maľa - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
20.05.2015 Pavel Nad
07.06.2013 Pavel Naď - Gabriel Kováč - posudok
07.06.2013 Pavel Naď - Jaroslav Kováčik - posudok
07.06.2013 Pavel Naď - Ľubomír Leng - posudok
31.10.2014 Pavel Naď - Pozvánka na inauguračnú prednášku
31.10.2014 Pavel Naď - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 11. 12. 2012
31.10.2014 Pavel Naď - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2013
20.01.2016 Payments and fees 2016/17
04.09.2017 Payments and fees 2017/18
24.06.2014 Petra Petrovová - Pozvánka na habilitačnú prednášku
04.09.2017 Podmienky pre udelenie zápočtov za prax : 1-mesačná a 5-mesačná prax
20.09.2016 Podmienky udeľovania zápočtov v ak.r. 2016/17
04.09.2017 Podmienky – pokyny pre vykonanie 1.mesačnej praxe
04.09.2017 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 4.r ŠP F
04.09.2017 Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe - 5.r ŠP F
30.08.2012 Pohybové aktivity ponúkané ústavom TVŠ
25.06.2012 Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác 2012
18.11.2013 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2013/2014
21.10.2014 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2014/2015
30.10.2015 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2015/2016
20.07.2016 Pokyny k odovzdávaniu ZP na akademický rok 2016/2017
19.07.2017 Pokyny k písaniu autoreferátu k RP
29.05.2017 Pokyny pri ukončení štúdia pre absolventov UVLF v Košiciach v ak. r. 2016-17
05.06.2013 Pokyny študentom k PK 2013
20.02.2014 ponuka prace - Cyrmex - pre absolventov
29.01.2013 Ponuka práce počas letných prázdnin 2013
10.03.2016 Ponuka práce pre VVL - IK+EM
09.08.2017 Poradenské služby pre študentov UVLF v Košiciach
19.06.2013 Porovnanie hodnôt NOEC
02.12.2016 Post BSc - About the course
31.05.2017 Post BSc - Application process
28.01.2016 Post BSc - Requirements for admission
19.11.2013 Post-doctoral position - Head Veterinary Doctor - 15.12.2013
10.10.2016 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1. m 5. m praxe - farmácia
20.09.2016 Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej praxe - univerzal
21.06.2012 Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium
12.11.2013 Postup pri uznávaní dokladu (nostrifikácii) o ukončení štúdia (stredná škola) vydaného zahraničnou školou
09.03.2015 Postup zaheslovania PDF dokumentu
30.07.2015 Potvrdenie Daňového úradu
23.09.2016 Potvrdenie o doktorandskom štúdiu
24.08.2017 Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 1.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní
24.09.2015 Potvrdenie o odbornej 5.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní - Zmena 24.9.2015
13.12.2013 Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní
24.07.2012 Potvrdenie o štúdiu
28.08.2015 Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP
07.04.2014 Pozvánka - 3. ročník Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov (canisterapii)
20.02.2017 Pozvánka na "Výzva ERASMUS+ 2017-18"
19.09.2014 Pozvanka na seminar Pharmacopola - EN
19.09.2014 Pozvanka na seminar Pharmacopola - SK
14.10.2013 Pozvánka na sériu interaktívnych diskusií UD 2013
31.03.2014 pracovná ponuka - pre ŠP farmácia
23.01.2014 pracovna pozicia FARMACEUT v sieti lekární Dr.Max - 24.1.2014
27.01.2014 Prázdninová ponuka práce v Nemecku
17.01.2013 Pre absolventov 5.ročníka študijného odboru FARMÁCIA - SCHNEIDER LEKÁREŇ
06.12.2012 Predloha - Reklamácia ŽSR- prešetrenie neuznania BČK
10.10.2012 Prednáška - Zlyhanie srdca
18.11.2013 Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy UVLF
10.11.2016 Prezenčná listina SpR UVLF - 26. 09. 2016
19.02.2013 Prihláška
01.02.2013 Prihláška na dizertačnú skúšku
15.04.2016 Prihláška na doktorandské štúdium pre 3. stupeň
12.08.2015 Prihláška na rigorózne konanie
25.06.2012 Prihlaska na ubytovanie v SD
21.06.2012 Prihláška pre 3. Stupeň vysokoškolského vzdelávania
16.01.2014 prihláška SK - 57. ročník ŠVOČ
22.01.2015 prihláška SK - 58. ročník ŠVOČ
20.01.2016 prihláška SK - 59. ročník ŠVOČ
31.03.2017 Prihláška študenta
06.11.2012 Prihláška študenta 2013-2014
30.01.2014 Prihláška študenta na ERASMUS do výberového konania UVLF v Košiciach
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – školenia v rámci Erasmus+
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – výučba v rámci Erasmus+
08.09.2014 Prihlasovanie na predmet Telesná výchova
09.06.2014 Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015
14.04.2016 Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v ak.r. 2016-17
24.06.2015 Prijimacie konanie pre 3. stupen na UVLF 2015-2016
14.11.2016 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2017/2018
20.01.2016 Prípravný kurz z chémie a biológie pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach pre VVL a HP - 2016
07.10.2013 Problém s nesprávnym PSČ na ISIC preukaze - usmernenie
25.06.2012 Program 55. ročník ŠVK SVOC
16.04.2013 Program 56. ŠVOČ 2013
07.04.2014 Program 57. SVOČ
26.04.2013 program HA XXXIV 2013
27.10.2014 Program kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019
25.06.2012 Program konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII
24.06.2014 Projekt 1.1/02 - Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF
26.06.2012 Protokol o odbornej praxi a jej vykonani - farmacia - 1 - mesacna prax
26.06.2012 Protokol o praxi a jej vykonani - farmacia - 5 m prax
13.07.2012 Rámcová zmluva medzi SLK a Rakúskou LK
12.10.2012 Rámcová zmluva medzi UVLF v Košiciach a SLK
26.06.2012 Ramcova zmluva uvlf a slk - farmacia - 5 m prax
06.09.2017 Registračný formulár pre udelenie prístupu na internet pre študentov UVLF - SK
06.09.2017 Registration form for the grant access to the internet

Stránky