Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
06.12.2012 Predloha - Reklamácia ŽSR- prešetrenie neuznania BČK
10.10.2012 Prednáška - Zlyhanie srdca
18.11.2013 Prepravný poriadok autobusovej osobnej dopravy UVLF
10.11.2016 Prezenčná listina SpR UVLF - 26. 09. 2016
19.02.2013 Prihláška
01.02.2013 Prihláška na dizertačnú skúšku
15.04.2016 Prihláška na doktorandské štúdium pre 3. stupeň
12.08.2015 Prihláška na rigorózne konanie
25.06.2012 Prihlaska na ubytovanie v SD
21.06.2012 Prihláška pre 3. Stupeň vysokoškolského vzdelávania
16.01.2014 prihláška SK - 57. ročník ŠVOČ
22.01.2015 prihláška SK - 58. ročník ŠVOČ
20.01.2016 prihláška SK - 59. ročník ŠVOČ
31.03.2017 Prihláška študenta
22.11.2017 Prihláška študenta - do výberu Erasmus+ 2018-2019
06.11.2012 Prihláška študenta 2013-2014
30.01.2014 Prihláška študenta na ERASMUS do výberového konania UVLF v Košiciach
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – školenia v rámci Erasmus+
26.10.2015 Prihláška zamestnanca - Program mobility – výučba v rámci Erasmus+
08.09.2014 Prihlasovanie na predmet Telesná výchova
09.06.2014 Prijímacie konanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015
14.04.2016 Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v ak.r. 2016-17
24.06.2015 Prijimacie konanie pre 3. stupen na UVLF 2015-2016
14.11.2016 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2017/2018
21.11.2017 Prípravný kurz pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach - 2018/2019
20.01.2016 Prípravný kurz z chémie a biológie pre uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach pre VVL a HP - 2016
07.10.2013 Problém s nesprávnym PSČ na ISIC preukaze - usmernenie
25.06.2012 Program 55. ročník ŠVK SVOC
16.04.2013 Program 56. ŠVOČ 2013
07.04.2014 Program 57. SVOČ
26.04.2013 program HA XXXIV 2013
27.10.2014 Program kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019
25.06.2012 Program konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII
24.06.2014 Projekt 1.1/02 - Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF
26.06.2012 Protokol o odbornej praxi a jej vykonani - farmacia - 1 - mesacna prax
26.06.2012 Protokol o praxi a jej vykonani - farmacia - 5 m prax
13.07.2012 Rámcová zmluva medzi SLK a Rakúskou LK
12.10.2012 Rámcová zmluva medzi UVLF v Košiciach a SLK
26.06.2012 Ramcova zmluva uvlf a slk - farmacia - 5 m prax
27.09.2017 Registračný formulár pre udelenie prístupu na internet pre študentov UVLF - SK
27.09.2017 Registration form for the grant access to the internet
15.04.2009 Registratúrny poriadok a registratúrny plán - od 1.1.2008
25.06.2012 Reklamne predmety UVLF KE
18.01.2018 Request for study - Post BSc. 2018/19
20.09.2016 Request form Study Results Extract
20.09.2016 Request form template
20.09.2016 Request form template
21.11.2013 Requirements for the entrance examination from Biology
21.11.2013 Requirements for the entrance examination from Chemistry
26.06.2012 Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF ke
23.04.2015 Rozdelenie študentov na promócie
20.06.2012 Rozhodnutie o akreditácii
30.06.2015 Rozpis poplatkov k zápisu na akademický rok
25.08.2016 Rozpis poplatkov na ak. rok 2016-17
17.07.2017 Rozpis poplatkov na ak. rok 2017-18
03.02.2015 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2014/15
03.02.2016 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2015/16
01.02.2017 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2016/17
01.02.2018 Rozvrh hodín na LS ak. r. 2017/18
03.09.2014 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2014/15 - 21102014
07.10.2015 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2015/16
16.09.2016 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2016/17
11.09.2017 Rozvrh hodín na ZS ak. r. 2017/18
15.02.2016 Rozvrh hodín TV - LS 2015/16
10.10.2014 Rozvrh hodín tv - ZS 2014/15
27.06.2012 Šablóna - dizertačna práca - 2013
07.03.2013 Šablóna na písanie ZP - upravena
19.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W
20.10.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2003
14.07.2016 sablona_na_pisanie_ZP_W97-2013
28.02.2014 Schéma - NPS SCIO
05.10.2015 SCIO - Národné porovnávacie skúšky - 20.01.2015
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - 1.cirkulár
16.05.2013 Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - návratka
25.06.2012 Školenie 7 RP
16.01.2014 Školné a poplatky spojené so štúdiom na akademický rok 2013/2014
26.06.2012 Skratky odbornosti lekárov - popis
14.06.2013 Slov - Raj - Vet 2013
14.04.2009 Spisový a skartačný poriadok a plán UVLF - do 31.12.2007
21.06.2012 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
14.04.2014 Správa - 57. ročník ŠVOČ
29.03.2010 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2009
16.02.2011 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2010
30.05.2012 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2011
14.11.2013 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2012
09.05.2014 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
06.04.2016 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2015
31.05.2017 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2016
24.04.2008 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2007
29.03.2009 Správa o činnosti Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2008
20.02.2006 Správa o činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach za rok 2005
09.03.2010 Spravodajca - 01-02-2010
08.05.2010 Spravodajca - 03-04-2010
12.07.2010 Spravodajca - 05-06-2010
16.09.2010 Spravodajca - 07-08-2010
06.11.2010 Spravodajca - 09-10-2010
20.02.2011 Spravodajca - 1/2011
11.02.2012 Spravodajca - 1/2012
04.02.2013 Spravodajca - 1/2013
09.02.2014 Spravodajca - 1/2014

Stránky