Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
03.02.2015 Spravodajca - 1/2015
13.02.2016 Spravodajca - 1/2016
14.02.2017 Spravodajca - 1/2017
09.01.2011 Spravodajca - 11-12-2010
19.03.2011 Spravodajca - 2/2011
04.02.2012 Spravodajca - 2/2012
09.03.2013 Spravodajca - 2/2013
12.03.2014 Spravodajca - 2/2014
10.03.2015 Spravodajca - 2/2015
07.03.2016 Spravodajca - 2/2016
30.05.2017 Spravodajca - 2/2017
09.04.2011 Spravodajca - 3/2011
25.04.2012 Spravodajca - 3/2012
11.04.2013 Spravodajca - 3/2013
08.04.2014 Spravodajca - 3/2014
21.04.2015 Spravodajca - 3/2015
26.07.2016 Spravodajca - 3/2016
14.07.2017 Spravodajca - 3/2017
25.05.2011 Spravodajca - 4/2011
09.01.2013 Spravodajca - 4/2012
07.01.2014 Spravodajca - 4/2013
08.10.2014 Spravodajca - 4/2014
10.12.2015 Spravodajca - 4/2015
23.09.2016 Spravodajca - 4/2016
22.09.2017 Spravodajca - 4/2017
25.06.2012 Spravodajca - 5/2011
08.04.2013 Spravodajca - 5/2012
07.01.2014 Spravodajca - 5/2013
16.03.2015 Spravodajca - 5/2014
05.02.2016 Spravodajca - 5/2015
16.11.2016 Spravodajca - 5/2016
20.11.2017 Spravodajca - 5/2017
25.06.2012 Spravodajca - 6/2011
08.04.2013 Spravodajca - 6/2012
24.02.2014 Spravodajca - 6/2013
16.03.2015 Spravodajca - 6/2014
16.02.2016 Spravodajca - 6/2015
13.02.2017 Spravodajca - 6/2016
01.02.2018 Spravodajca - 6/2017
27.03.2017 Spravodajca - mimoriadne číslo - Marec 2017
16.08.2017 Stanovisko rektorov VU a SAV - 20170815
25.06.2012 Stanovy Aqua-tera klubu
25.06.2012 Stanovy Flóra Klubu
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVL
25.06.2012 Stanovy TJ Slávia UVLF
19.02.2013 Stanovy ZO OZ PŠaV UVLF
22.01.2013 State examination in academic year 2012/2013
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008
21.06.2012 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností, verzia 2008 - vysvetlivky
26.06.2012 Štátnicové otázky - zoznam vybraných diagnóz
09.11.2016 Štatút Etickej komisie pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach
27.11.2014 Štatút Poradného výboru Ústavu patologickej anatómie
27.10.2016 Štatút PV Labor. gnotobiológie
18.04.2013 Štatút súťaže - Nauč ma o prírode - prihlasovací formulár
17.02.2014 Štatút súťaže Nauč ma rozumieť vede
19.02.2013 Štatút ZO OZ PŠaV UVLF
02.11.2014 Stefan Faix
31.10.2014 Štefan Faix - Gabriel Kováč - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Mária Mareková - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
31.10.2014 Štefan Faix - Peter Massanyi - posudok
31.10.2014 Štefan Faix - Pozvánka na inauguračnú prednášku
31.10.2014 Štefan Faix - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 14. 11. 2013
31.10.2014 Štefan Faix - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2014
26.06.2012 Štipendijný poriadok UVLF ke
10.04.2017 Student Application Form
03.02.2016 Študenti so špecifickými potrebami
05.09.2012 Studieren und forschen an Universitäten und Hochschulen in Bayern
22.09.2016 Študijný poriadok UVLF v Košiciach účinný od 1.9.2016
16.11.2012 Študijný poriadok UVLF v Košiciach, Harmonogram štúdia a učebné plány, Organizačná štruktúra
16.11.2012 Študijný program BKaP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program CanHip - profil absolventa
23.09.2016 Študijný program doktoranda
16.11.2012 Študijný program Farmácia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program HP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program kynológia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program PZZaOZP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program TaKP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program VVL - profil absolventa
17.09.2012 Study guide 2012-2013
15.02.2016 Study guidelines 2015-2016 JSP
26.06.2012 Study programme of general veterinary medicine
15.04.2016 Súhlas so spracovaním osobných údajov
10.09.2013 Súhlas so spracovaním osobných údajov platný od 1.7.2013
25.06.2012 Summer school in Wildlife managment
25.06.2012 Summer School of Food Hygiene 2012
25.06.2012 Summer School of Food Hygiene 2012 - application form
18.04.2013 Súťaž - Nauč ma o prírode
26.11.2010 Súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku
13.04.2015 ŠVOČ - 58. ročník - Program
13.04.2015 ŠVOČ - 58. ročník - Zborník
19.12.2016 ŠVOČ 60. - oznam
03.04.2017 ŠVOČ 60. - program
03.04.2017 ŠVOČ 60. - zbornik
26.06.2012 Taxa laborum IPL
01.03.2013 Telesná výchova - rozvrh - LS 2012/2013
09.06.2014 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015 - update 16.04.2014
11.05.2015 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016
25.08.2016 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2016/2017
11.04.2017 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2017/2018

Stránky