Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na UPJŠ LF v Košiciach v AR 2018/2019