Vydavateľ

Vydavateľské údaje:

Názov časopisu: FOLIA VETERINARIA
The scientific journal of the UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN KOŠICE — The Slovak Republic
Vydavateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Komenského 73, 041 81 K o š i c e, Slovenská republika
Kontakt: MVDr. Milada Vargová, PhD. tel.: 0915 984 669, fax: 055/632 52 93,
e-mail: milada.vargova@uvlf.sk
IČO: 397 474

 

Časopis vychádza kvartálne (č. 1–4) a je distribuovaný celosvetove.

 

Zodpovední redaktori:  prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Adresa vydavateľstva:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73 
041 81 Košice
Slovenská republika

Posledná aktualizácia stránky – 14. 04. 2016

Folia Veterinaria - elektronická verzia časopisu

Odkaz na staršie vytlačky