Oftalmologický kongres - Ophthalmology meeting 2016

Začiatok konferencie: 
sobota, september 17, 2016

 

Registration IS NOW OPEN. 

You can pay by either cash to the secretary in the Surgery Department office opposite the Pharmacy

OR

Bank Transfer please include your name in the reference and email to alexandra.trbolova@uvlf.sk with your full name you would like on your certificate.

Name: East European Society of Veterinary Ophthalmology
Bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK2609000000005109026880

 

Registrácia je OTVORENÁ.

Môžete platiť v hotovosti na sekretariáte Oddelenia chirurgie oproti lekárni

ALEBO

bankovým prevodom, kde prosím v poznámke uveďte Vaše meno a pošlite email na adresu alexandra.trbolova@uvlf.sk s Vaším celým menom, kvôli odovzdaniu certifikátu.

Meno: East European Society of Veterinary Ophthalmology
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
BIC: GIBASKBX
IBAN: SK2609000000005109026880