Katedra biológie a genetiky

Študijné predmety

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo:
Biológia
Zoológia
Rádiobiológia
Laboratórna diagnostika

Študijný program Hygiena potravín:
Biológia
Zoológia
Rádiobiológia potravín
Laboratórna diagnostika

Študijný program Farmácia:
Biológia
Molekulová biológia
Rádiofarmakológia a rádiofarmaká

Študijný program Kynológia - denná a externá forma:
Biológia a základy ekológie
Zoológia

Bezpečnosť krmív a potravín - denná a externá forma:
Biológia

Študijný program Trh a kvalita potravín - denná a externá forma:
Rádiobiológia a ožarovanie potravín

Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná a externá forma
Biológia a zoológia

Štúdium v anglickom jazyku:
Biology
Zoology
Radiobiology

Ústav genetiky

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo:
Genetika

Študijný program Hygiena potravín:
Genetika

Študijný program Farmácia:
Genetika

Študijný program Kynológia:
Genetika a plemenitba psov

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Genetika a šľachtenie zvierat

Štúdium v anglickom jazyku General Veterinary Medicine:
Veterinary Genetics