Katedra farmaceutickej technológie

Personálne obsadenie

Vedúci katedry: PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.

Tajomník katedry: PharmDr. Štefánia Megyesi

Učitelia:
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.​
PharmDr. Milan Horný
PharmDr. Veronika Kmeťková
RNDr. Štefan Mazáň
PharmDr. Štefánia Megyesi

THP:
Martin Pčola

Administratíva:
Jana Brandis