Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Diplomové práce

2016/2017

Analýza účinnosti hodnotenia zdravotníckych technológií na Slovensku z pohľadu dopadu na rozpočet zdrojov verejného zdravotného poistenia
Analýza účinnosti hodnotenia zdravotníckych technológií na Slovensku z pohľadu dopadu na rozpočet zdrojov verejného zdravotného poistenia pri vybraných vysokoinovatívnych liekoch
Enzýmová substitučná liečba alfamanozidózy, rýchle hodnotenie zdravotníckej technológie
Farmakobdelosť, teória a prax v podmienkach slovenského zdravotníctva a farmácie
Gastroezofageálny reflux u detí
Hodnotenie zdravotníckych technológií, teória a realita na Slovensku
Individuálna príprava liekov v Slovenskej republike
Inhalačné kortikosteroidy v liečbe bronchiálnej astmy
Interakcie liekov zvyšujúcich riziko predĺženia QT intervalu
Klinické využitie probiotík v prevencii a liečbe porúch tráviaceho traktu
Legislatívne, organizačné, materiálno-technické, personálne a ekonomické podmienky pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej lekárne na Slovensku a vo vybraných krajinách EU
Liekové interakcie inhibítorov protónovej pumpy
Marketingová komunikácia vo verejnej lekárni
Ovplyvňovanie orálnej mikroflóry prípravkami používanými v lekárenskej praxi
Problematika predpisovania a výdaja veterinárnych liekov v lekárenskej praxi
Výhody transdermálnych foriem hormonálnej substitučnej terapie

2015/2016

Analýza efektívnosti úhradových mechanizmov v liečbe astmy
Analýza elektronického marketingu farmaceutických firiem
Analýza farmakologickej liečby astmy v populácii na Slovensku
Analýza liečby chronickej obštrukčnej choroby pľúc v populácii na Slovensku
Fytoestrogény a ich fyziologické a zdravotné účinky
Hodnotenie zdravotníckych technológií v Európe a na Slovensku
Holoclar - prvá registrovaná terapia kmeňovými bunkami v EU
Liečba a riziká spojené s terapiou hodgkinovej choroby a non - hodgkinovho lymfómu
Lieky určené na liečbu zriedkavých ochorení
Potraviny prispievajúce k udržaniu normálnej hladiny cholesterolu v krvi používané v lekárenskej praxi
Postoje a záujmy farmaceutov týkajúce sa stavovskej samosprávy
Sústavné vzdelávanie farmaceutov v Slovenskej republike
Účinky Lactobacillus reuteri a jeho využitie v lekárenskej praxi
Výživové doplnky s obsahom probiotík potenciálne vhodné pri alergickej rinitíde

2014/2015

Anticholínergické účinky liečiv u starších pacientov
Bio a bibliografický slovník lekárnikov z časopisu Lekárnik  (1996 – 2005)
Direktíva EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a jej dopad na farmáciu a lekárenstvo
Dispenzačné algoritmy
Etika v lekárenstve a farmácii
Hormonálna liečba porúch menštruačného cyklu a jej riziká
Imunoterapia alergických ochorení pomocou probiotík a ich využitie v lekárenskej praxi
Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok
Klasifikácia a vyžitie dietetík v terapeutickej praxi
Klasifikácia špeciálnych zdravotníckych materiálov a ich využitie v terapeutickej praxi
Liečba astmy u dospelých
Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc u dospelých
Marketing vo farmaceutickom priemysle v kontexte platnej legislatívy SR
Modely platobných mechanizmov zdravotnej starostlivosti vo verejných lekárňach vybraných krajín EU
Nežiadúce účinky liekov špecifické pre detský vek
Orphan lieky v liečbe zriedkavých ochorení
Riziko interakcií liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu
Veterinárne probiotiká v lekárenskej praxi
Vplyv reklamy liekov na rozhodovanie pacientov
Výhrada vo svedomí lekárnika
Využitie antidót pri predávkovaní a otravách liečivami
Využitie medicinálneho kyslíka v terapeutickej praxi
Vývoj legislatívy upravujúcej predpisovanie humánnych liekov v Slovenskej republike

2013/2014

Prevencia a liečba gynekologických zápalov pomocou probiotík a ich využitie v lekárenskej Praxi
Prieskum spokojnosti zákazníkov so službami vo vybraných lekárňach
Akútne infekcie horných dýchacích ciest detského veku ( J00-J06 )
Akútne ochorenia močovej sústavy detského veku (N10, N30)
Skupina F - Zdravotnícke pomôcky pre stomikov
Skupina B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču
Skupina L - Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim
Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest detského veku (J20-J22)
Vybrané marketingové metódy v lekárenskej praxi
Epilepsia v detskom veku, diagnostika a liečba
Astma v detskom veku, diagnostika a liečba
Genová terapia, individuálna - personalizovaná farmakologická intervencia

2012/2013

Možnosti využitia výživových doplnkov pri artropatiách
Výživové doplnky pre diabetikov
Možnosti využitia probiotík v antibiotickej liečbe
Analýza nálezov Ústavného súdu SR v kontexte aktuálnej judikatúry ESD týkajúcej sa lekárenskej
starostlivosti
Porovnanie lekárenskej legislatívy krajín Európskej únie so Slovenskou republikou
Farmakoterrapia epilepsie (G40)
Farmakoterapia bakteriálneho zápalu plúc (J13 - j15)
Ľubovník bodkovaný účinky, farmakokonetika
Možnosti farmakoterapie kolorektálneho karcinómu
Farmakoterapia vírusových ochorení detského veku (B01, B03, B04, B05 a B06)
Farmakoterapia bakteriálnych ochorení detského veku (A36, A37, A38, A39)
Farmakoterapia alopécií (L60-L66.9) a jej riziká
Farmakoterapia vnútorného ucha (H80-H83) a jej riziká