Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Personálne obsadenie

Vedúci oddelenia: Ing. Igor Michalov

Ing. Zuzana Balajtyová (AIS, SAP Sofia, DC)
Ing. Štefan Grančák (hardware, software, Webmaster, DC)
Ing. Martina Moňoková (administrácia, HVPS, monitoring DC), MD - zastupuje Veronika Šoltýsová
Veronika Šoltýsová
Ing. Róbert Schréter (DC, security)
Mgr. Matej Roško (Wifi, LAN, hardware, software, DC)
Richard Barát (CCTV, prístupový systém, LAN, hardware, software, DC)
Marek Macko (Wifi, LAN, hardware, software, DC)
Lukáš Rudňanský (Wifi, LAN, hardware, software, DC)