Oddelenie prevádzky a investícií

Personálne obsadenie

Vedúca oddelenia: Mgr. Silvia Hurtuková

Zamestnanci:

 • Ing. Jozef Tóth
 • Ing. Iveta Macková
 • Ing. Darina Chriastelová
 • Ing. Oto Lengyel 
 • Ing. Ronald Žuravlov
 • Miroslav Ogurčák
 • Vladimír Takáč 
 • Karol Gungl
 • Andrej Mikula
 • Ladislav Mazúr
 • František Moňok
 • Peter Semeš
 • Marián Lazúr
 • Imrich Dranga 
 • Imrich Dancák
 • František Fusek
 • Ján Vendrák
 • Mária Ratkošová
 • Mária Slivková
 • Jarmila Tormašiová
 • Mária Kmecová
 • Renáta Gregová
 • Mária Diškantová
 • Martina Plichtová
 • Igor Klik
 • Zoltán Majorossi
 • Igor Švorc
 • Peter Kronovetter
 • Henrieta Gregová
 • Renáta Derianová
 • Pavol Džuňa