Právne a personálne oddelenie

Personálne obsadenie

Vedúca: JUDr. Viera Jančíková

Anna Árvaiová, JUDr.
Tatiana Szitásová
Viera Beľušová
Ingrid Vikuková, Bc.
Veronika Kavečankyová, Mgr.

Referát personálny

JUDr. Jana Szepesiová
Dana Kúššová