Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica

Personálne obsadenie

Štatutárny zástupca - riaditeľ: Ing. Ivan Seňko
Námestník riaditeľa: Ing. Marek Ferko

Stredisko vzdelávania a praktickej výučby

Vedúca: Jana Jakimová

Chov hospodárskych zvierat

Vedúci: MVDr. Štefan Onda
Farma Zemplínska Teplica:
Vedúci: MVDr. Štefan Onda
Farma Čalovka – Egreš:
Vedúca: Jarmila Spievaková
Farma Veľké Ozorovce:
Vedúca: Magdaléna Jankechová

Stredisko správy a služieb

Vedúci: Ing. Marek Ferko

Mechanizačné stredisko

Vedúci: Ing. Jakub Sočovka

Agronomické stredisko

Vedúci: Ing. Jaroslav Spišák