Praxe a stáže

Študijný program - vzťah - človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže/praxe Nové 8.4.2014

Študijný program kynológia - denná forma, externá forma

Organizácia klinickej stáže na Klinike malých zvierat pre študentov 2. a 3. roč. Kynológia DF - EF
Organizácia kynologických stáží pre študentov 1 - 3. roc. študijného programu kynológia DF-EF
Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže/praxe Nové 25.11.2013
Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta Vybrať na študijnom oddelení
Postup pri odovzdávaní tlačív o vykonaní odbornej praxe/stáže Nové 18.11.2013
Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní

Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
Študijný program hygiena potravín

Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže/praxe Nové 25.11.2013
Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta Vybrať na študijnom oddelení
Zoznam veterinárnych lekárov
Postup pri odovzdávaní tlačív o vykonaní odbornej praxe/stáže Nové 18.11.2013
Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní

Výrobná prax študentov prvých ročníkov ŠP VVL a HP

Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP
Rozpis študentov výrobná prax HP VVL 2012 - 2013

Študijný program farmácia

Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1. mesačnej a 5. mesačnej praxe Nové 20.01.2014
Rámcová zmluva UVLF a SLK
Rámcová zmluva SLK a Rakúskou LK
Podmienky udeľovania zápočtov v ak.r. 2014/15

1-mesačná prax

Zmluva o odbornej praxi Vybrať na študijnom oddelení
Potvrdenie o odbornej 1.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní Nové 2.7.2014
Akceptačný list - farmácia - 1-mesačná prax Nové 26.02.2015
Podmienky – pokyny pre vykonanie 1.mesačnej praxe   Nové 2.7.2014

5-mesačná prax

Podmienky – pokyny pre vykonanie 5.mesačnej praxe:
   - 4. ročník ŠP Farmácia Nové 26.2.2015
Zmluva o odbornej praxi Vybrať na študijnom oddelení
Akceptačný list - farmácia - 5-mesačná prax Nové 26.02.2015
Potvrdenie o odbornej 5.mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní Nové 2.7.2014
Vyučbové lekárne - zoznam