Univerzita zabodovala v prestížnej súťaži Národná cena SR za kvalitu

UVLF v Košiciach získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu (CAF) Ocenenie za zlepšenie výkonnosti. Dňa 8. 11. 2016 si cenu v bratislavskom Primaciálnom paláci prevzala rektorka prof. MVDr. Jana Mojžišová PhD., a prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.,  z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa.

Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktoré je na Slovensku možné dosiahnuť. Táto súťaž je svojimi kritériami porovnateľná s národnými cenami za kvalitu udeľovanými takmer vo všetkých európskych krajinách.

Archív: 
0