Z konferencie Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat