Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – Ochrana zdravia ľudí a zvierat

Začiatok konferencie: 
utorok, október 18, 2016

ZOONÓZY, ALIMENTÁRNE NÁKAZY A NÁKAZY Z VODY – OCHRANA ZDRAVIA ĽUDÍ A ZVIERAT
5. ročník vedeckého kongresu s medzinárodnou účasťou
18. - 20. október 2016, Bratislava

Announcement

Registration Form