Výberove konania na obsadzovanie miest vš učiteľov

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
03.04.2013 02.04.2013 - 185/2013/OPA/Sz - odborný asistent
03.04.2013 02.04.2013 - 189/2013/OPA/Sz - odborný asistent, docent, profesor
16.01.2014 10.01.2014 - 12/2014/OPA/Sz - Interné výberové konanie na vedúceho Katedry farmaceutickej technológie
16.01.2014 10.01.2014 - 13/2014/OPA/Sz - Výberové konanie na odborných asistentov
16.01.2014 10.01.2014 - 14/2014/OPA/Sz - Výberové konanie na obsadenie vedúceho Študijného oddelenia
12.02.2014 11.02.2014 - 137/2014/OPA/Sz - odborný asistent
20.01.2014 15.01.2014 - 17/2014/OPA/Sz - Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta vo vednom odbore Analytická chémia
20.02.2014 19.05.2014 - 151/2014/OPA/Sz - výberové konanie na obsadenie funkcií profesorov a docentov
30.08.2013 28.08.2013 - 530/2013/OPA/Sz - odborný asistent
30.04.2013 30.04.2013 - 272/2013/OPA/Sz - vysokoškolský učiteľ
30.04.2013 30.04.2013 - 273/2013/OPA/Sz - odborní asistenti
06.11.2013 5.11.2013 - 638/2013/OPA/Sz. - Kontrolór
08.10.2013 593/2013/OPA/Sz - Výberové konanie - obsadenie odborných asistentov
18.10.2013 613/2013/OPA/Sz - Výberového konanie
07.02.2017 IKT - Technik, analytik počítačových systémov
05.06.2013 Obsadenie pracovných miest odborných asistentov
22.02.2017 PaPO - Správca registratúry
24.01.2017 VK - 021/2017/PPO/Sz.- Bezpečnostný technik
21.01.2016 VK - 045/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. hyg. a techn. potravín - Ústav hyg. a techn. mäsa
25.01.2016 VK - 046/2016/OPA/Sz.- Vedúci katedier a vedúci ústavov
13.02.2017 VK - 063/2017/PPO/Sz.- Docent/i v študijných odboroch 6.3.10, 6.3.9, 6.3.4
13.02.2017 VK - 064/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti - I. Klinika koní
13.02.2017 VK - 065/2017/PPO/Sz.- Profesor - študijný odbor 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat
15.02.2017 VK - 069/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
14.01.2016 VK - 11/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. živ. prostredia - Ústav hygieny zvierat a živ. prostredia
20.02.2015 VK - 114/2015/OPA/Sz.- Docent v ŠO 4.2.7 mikrobiológia
01.02.2018 VK - 130/2018/PPO/Sz.- Obsadenie funkčného miesta docent
04.03.2015 VK - 138/2015/OPA/Sz.-Odborný asistent - Kat. všeobecnovzdelávacích predmetov - Ústav jazykov
12.02.2018 VK - 148/2018/PPO/Sz.- Asistent
06.04.2017 VK - 162/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
11.04.2017 VK - 169/2017/PPO/Sz.- Vodič autobusu
20.04.2017 VK - 177/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
19.01.2015 VK - 19/2015/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. biológie a genetiky- Ústav genetiky
10.04.2015 VK - 197/2015/OPA/Sz.-vedúci Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach UVLF v Košiciach
10.04.2015 VK - 198/2015/OPA/Sz.-Vedúci Univezitnej lekárne UVLF v Košiciach
19.01.2015 VK - 20/2015/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. farmakológie a toxikológie - Ústav farmakológie
10.04.2015 VK - 200/2015/OPA/Sz.-Riaditeľ Ústavu vedeckých informácií a knižnice UVLF v Košiciach
10.04.2015 VK - 201/2015/OPA/Sz.-Vedúci Jazdeckého areálu UVLF v Košiciach
23.05.2016 VK - 202/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Klinika koni
23.03.2018 VK - 202/2018/PPO/Sz.- Vedúci Edičného strediska a predajne literatúry
10.05.2017 VK - 211/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
30.05.2016 VK - 212/2016/OPA/Sz.- Docent - ŠP toxikológia
30.05.2016 VK - 214/2016/OPA/Sz.- Profesor - ŠP hygiena chovu zvierat a životné prostredie
11.05.2017 VK - 215/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
03.06.2016 VK - 219/2016/OPA/Sz.- Odborní asistenti
20.04.2015 VK - 222/2015/OPA/Sz.- vedúci Bezpečnosti a krízového riadenia
16.05.2017 VK - 236/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
17.05.2017 VK - 239/2017/PPO/Sz.- Funkcia vedúceho Projektového oddelenia
04.05.2018 VK - 247/2018/PPO/Sz.- Odborní asistenti
29.05.2017 VK - 250/2017/PPO/Sz.- Funkcie docent
20.06.2016 VK - 251/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. epizootológie a parazitológie, Kat. lekárenstva a farmácie
06.10.2016 VK - 251/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
20.06.2016 VK - 252/2016/OPA/Sz.- Funkcie vedúcich zamestnancov
29.05.2017 VK - 255/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
24.06.2016 VK - 257/2016/OPA/Sz.- Profesor v ŠO infekčné a parazitárne choroby zvierat
24.06.2016 VK - 258/2016/OPA/Sz.- Docent v ŠO neurovedy
15.05.2018 VK - 279/2018/PPO/Sz.- Asistenti a odborní asistenti
16.05.2018 VK - 280/2018/PPO/Sz.- Vedúci Oddelenia riadenia a prevádzky
16.05.2018 VK - 281/2018/PPO/Sz.- Vedúci Centra aplikovaného výskumu
16.05.2018 VK - 282/2018/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
28.05.2015 VK - 291/2015/OPA/Sz.- vedúci katedier a prednostovia kliník
01.06.2015 VK - 305/2015/OPA/Sz.- Odborní asistenti - Katedra anatómie, histológie a fyziológie Ústav anatómie
29.05.2018 VK - 333/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Katedra výživy, dietetiky a chov zvierat
29.05.2018 VK - 334/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Univerzitná veterinárna nemocnica
04.06.2018 VK - 336/2018/PPO/Sz.- Odborní asistenti
29.05.2018 VK - 337/2018/PPO/Sz.- Veterinárny lekár a veterinárny technik
07.06.2018 VK - 337/2018/PPO/Sz.- Výskumní pracovníci
16.06.2015 VK - 362/2015/OPA/Sz.- vedúci ústavov katedier a vedúci oddelení kliník
27.07.2016 VK - 368/2016/OPA/Sz.- Odborní asistenti
29.07.2016 VK - 370/2016/OPA/Sz.- Docent v ŠO 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
07.06.2018 VK - 370/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Klinika malých zvierat
21.06.2017 VK - 371/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
30.06.2017 VK - 386/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
11.06.2018 VK - 389/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
25.06.2015 VK - 395/2015/OPA/Sz.- vedúci Oddelenia ekonomiky
25.06.2015 VK - 396/2015/OPA/Sz.- vedúci Oddelenia prevádzky a investícií
11.06.2018 VK - 400/2018/PPO/Sz.- Funkcie profesor a docenti
12.06.2018 VK - 405/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Katedra lekárenstva a socialnej farmacie
18.08.2017 VK - 410/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
31.08.2016 VK - 420/2016/OPA/Sz.- Odborný asistent - Klinika koní
08.09.2016 VK - 422/2016/OPA/Sz.- Odborný asistent - Kat. chémie, biochémie a biofyziky - Ústav biofyziky
12.09.2016 VK - 425/2016/OPA/Sz.- Odborný asistent - Klinika prežúvavcov
13.09.2016 VK - 431/2016/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav výživy, dietetiky a chovu zvierat
06.09.2017 VK - 434/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
11.09.2017 VK - 448/2017/PPO/Sz.- Funkcie profesor
11.09.2017 VK - 449/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
28.06.2018 VK - 464/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
10.10.2016 VK - 478/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. epizootológie a parazitológie - Ústav epizootológie a prev. veterinárskej medicíny
12.10.2016 VK - 480/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. mikrobiológie a imunológie - Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
12.10.2016 VK - 488/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Klinika malých zvierat - Odd. vnútorných chorôb
04.09.2014 VK - 490/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav chovu zvierat
08.09.2014 VK - 493/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. chémie, biochémie a biofyziky - Ústav farmaceutickej chémie
08.09.2014 VK - 494/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - KMZ - Odd. ChORR
17.09.2014 VK - 506/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav chovu zvierat
04.11.2016 VK - 515/2016/OPA/Sz.- Odborny asistent - Kat. výživy, dietetiky a chovu zvierat - Ústav hygieny zvierat a živ. prostredia
27.10.2017 VK - 523/2017/OPA/Sz.- Odborní asistenti
22.01.2015 VK - 53/2015/OPA/Sz.- Asistent - Jazdecký areál UVLF v Košiciach
02.10.2014 VK - 534/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. hygieny a technológie potravín - Ústav hygieny a technológie mlieka
03.10.2014 VK - 536/2014/OPA/Sz.-Odborny asistent - Kat. mikrobiológie a imunológie - Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
10.11.2017 VK - 538/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent

Stránky