Výberove konania na obsadzovanie miest vš učiteľov

Dátumzoradiť zostupne Dokument
11.09.2017 VK - 449/2017/PPO/Sz.- Odborní asistenti
27.10.2017 VK - 523/2017/OPA/Sz.- Odborní asistenti
09.11.2017 VK - 541/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
10.11.2017 VK - 538/2017/PPO/Sz.- Odborný asistent
10.11.2017 VK - 539/2017/PPO/Sz.- Vedúci Oddelenia prevádzky a investícií
13.11.2017 VK - 545/2017/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
18.12.2017 VK - 680/2017/PPO/Sz.- Obsadenie funkčných miest docentov
22.12.2017 VK - 679/2017/PPO/Sz.- Obsadenie funkčných miest profesorov
19.01.2018 VK - 61/2018/PPO/Sz.- Vedúci Študijného oddelenia
25.01.2018 VK - 75/2018/PPO/Sz.- Veterinárny lekár, veterinárny technik, laborant.
01.02.2018 VK - 130/2018/PPO/Sz.- Obsadenie funkčného miesta docent
12.02.2018 VK - 148/2018/PPO/Sz.- Asistent
23.03.2018 VK - 202/2018/PPO/Sz.- Vedúci Edičného strediska a predajne literatúry
04.05.2018 VK - 247/2018/PPO/Sz.- Odborní asistenti
15.05.2018 VK - 279/2018/PPO/Sz.- Asistenti a odborní asistenti
16.05.2018 VK - 280/2018/PPO/Sz.- Vedúci Oddelenia riadenia a prevádzky
16.05.2018 VK - 281/2018/PPO/Sz.- Vedúci Centra aplikovaného výskumu
16.05.2018 VK - 282/2018/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
29.05.2018 VK - 333/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Katedra výživy, dietetiky a chov zvierat
29.05.2018 VK - 334/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Univerzitná veterinárna nemocnica
29.05.2018 VK - 337/2018/PPO/Sz.- Veterinárny lekár a veterinárny technik
29.05.2018 Výberové konania - informácia
04.06.2018 VK - 336/2018/PPO/Sz.- Odborní asistenti
07.06.2018 VK - 370/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Klinika malých zvierat
07.06.2018 VK - 337/2018/PPO/Sz.- Výskumní pracovníci
11.06.2018 VK - 389/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
11.06.2018 VK - 400/2018/PPO/Sz.- Funkcie profesor a docenti
12.06.2018 VK - 405/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent - Katedra lekárenstva a socialnej farmacie
28.06.2018 VK - 464/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
30.07.2018 VK - 581/2018/PPO/Sz.- Odborný asistent
30.07.2018 VK - 583/2018/PPO/Sz.- Výskumný pracovník
30.07.2018 VK - 582/2018/PPO/Sz.- Funkcia docent - ŠO Výživa zvierat a dietetika
30.08.2018 VK - 614/2018/PPO/Sz.- Asistenti

Stránky