Jazdecký oddiel

Charakteristika oddielu

Jazdecký oddiel na vlastnom jazdeckom areáli, kde sa uskutočňujú aj jazdecké preteky, umožňuje nielen trénovať jazdectvo či ustajniť vlastného koňa, ale uskutočňujú sa tu i teoretické a praktické cvičenia súvisiace s chovom a chorobami koní. Významná časť činnosti je venovaná voltiži a drezúre.