Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

 

Prípravne kurzy k príjimaciemu konaniu

 

OZNAM

Oznamujeme študentom UVLF v Košiciach s prideleným ubytovaním v ŠD UVLF v Košiciach, že v prípade neubytovania sa študenta v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok, je študent povinný najneskôr v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok oznámiť riaditeľovi ŠD UVLF v Košiciach (ubytovacie oddelenie) záujem alebo nezáujem s prideleným ubytovaním. 
Ak tak nebude oznámené, študent stráca právo nárokovať si na ubytovanie podľa pôvodnej zostavy.

 

Informácie o zmene poplatkov za ŠD

 

Uchádzači, ktorí boli alebo sú evidovanými študentmi UVLF v Košiciach, sa v elektronickej prihláške prihlasujú loginom a heslom tak ako sa prihlasovali do riadneho AIS. V prípade, že heslo stratilo dobu platnosti alebo si ho už nepamätajú, oznámia to cez elektronickú prihlášku – „zabudol som heslo“.